60 LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. PROF. KAZIMIERZA BEŁCHA – W GÓRACH

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy

60-lecie kapłaństwa Ks. Prof. Kazimierza Bełcha

Wędrówka na Tarnicę

 Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej zaprasza 1 sierpnia 2021 r. na godz. 10:00 na Mszę Świętą do Kościoła św. Anny w Ustrzykach Górnych i czerwony szlak z Ustrzyk Górnych przez Szeroki Wierch na Tarnicę.

„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy!” – to hasło bieżącego roku liturgicznego 2020-2021 wzywa nas do spotykania się z Chrystusem Eucharystycznym na Mszy Świętej – do uwielbienia Pana Boga, dziękczynienia i błagania.

Będziemy Panu Bogu dziękować, że jest wśród nas Ks. Prof. Kazimierz Bełch, który w latach 80-tych XX w. współtworzył pielgrzymki piesze z Rzeszowa i Przemyśla na Jasną Górę, wieloletni pielgrzym i duszpasterz turystów Archidiecezji Przemyskiej, a w czerwcu br. obchodził jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich, jest jak zawsze w dobrej kondycji i wybierze się razem z nami do Krzyża Papieskiego na szczycie.

Po pandemicznych przeszkodach i później niż zwykle chcemy oficjalnie rozpocząć sezon turystyczny i prosić w intencji Księdza Profesora, całego Duszpasterstwa Turystycznego, przewodników, goprowców, pilotów wycieczek, organizatorów turystyki zbiorowej i turystów.

Ciesząc się z kolejnych etapów wycieczek górskich, pamiętamy, że celem naszej wędrówki przez ziemię jest spotkanie z Panem Bogiem i osiągnięcie świętości.

Wyjście na szlak górski wymaga to od uczestników – bardzo dobrej kondycji fizycznej, odpowiedniego obuwia i ubioru chroniącego od wiatru i deszczu. Trzeba zabrać ze sobą wyżywienie i napoje na cały dzień. Każdy uczestnik bierze udział w wyprawie na własną odpowiedzialność.

Będziemy wędrowali ścieżkami Bieszczadzkiego Parku Narodowego, co wymaga od nas przestrzegania regulaminu BdPN i zakupu biletów. Bilety wstępu kupujemy we własnym zakresie (normalny 8 zł, ulgowy 4 zł). Regulamin i szczegóły dotyczące opłat są na stronie internetowej https://www.bdpn.pl/ w zakładce „Turystyka” w menu z lewej strony.

Magdalena Święcka

Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej

SZLAK ŚW. JAKUBA, V ETAP NIEDZIELNEGO PIELGRZYMOWANIA – 18 LIPCA 2021

NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE

Przeworsk – Łańcut

Piąty etap niedzielnego pielgrzymowania odbędzie się w dniu 18 lipca 2021 r. Na szlak wyjdziemy z Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku o godz. 6:00. Msza Święta będzie w Parafii św. Marii Magdaleny w Nowosielcach o godz. 14:00. Nasze pielgrzymowanie wpisuje się w V Euroregionalne Dni Jalubowe,

Parafia pw. Ducha Świętego w Przeworsku była erygowana w 1393 roku przy kościele pw. św. Katarzyny, wybudowanym w 1387 r. Duszpasterstwo i prowadzenie parafii przyjęli od początku bożogrobcy. Oni to w latach 1430-1473 zbudowali obecny murowany kościół i klasztor, które ufundował Jan Spytek z Tarnowa. W kościele od strony północnej znajduje się kaplica Bożego Grobu, wykonana w 1718 r. na wzór grobu jerozolimskiego. W 1846 r. zmarł ostatni bożogrobiec w Przeworsku. Duszpasterstwo przejęli księża diecezjalni, którzy w ostatnich dziesiątkach lat przeprowadzili konserwację kaplicy Bożego Grobu i wielkiego ołtarza. W 1982 r. kościół ten został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. Przy sanktuarium Grobu Chrystusa działa Bractwo św. Jakuba Apostoła. Integralną częścią kompleksu jest nadal średniowieczny klasztor bożogrobców, pełniący funkcję plebanii.

Po opuszczeniu centrum Przeworska Droga św. Jakuba schodzi z głównej szosy w lewo i dalej biegnie równolegle do niej starym traktem, który do dziś zachował nazwę Traktu Królewskiego. Następnie skręca ponownie w lewo i przez las dochodzi do wsi Nowosielce. Tam możemy nawiedzić zabytkowy drewniany kościół św. Marii Magdaleny z XVI wieku, leżący na Szlaku Architektury Drewnianej (Trasa nr 8: Rzeszowsko-Jarosławska), oraz wyjść na kopiec Michała Pyrza, pamiątkę bohaterskiej i skutecznej obrony wsi i kościoła przed Tatarami w 1624 r. Z Nowosielec szlak prowadzi w kierunku zachodnim. Po kilku kilometrach dochodzimy do tzw. Świętego Jeziora, położonego nie gdzieś w dolinie, jak to zwykle bywa, ale na wyniosłym płaskowyżu. Jego powstanie usiłują uzasadnić rozliczne legendy.

Idąc dalej dochodzimy do wsi Kosina. Tam możemy nawiedzić filialny kościół św. Sebastiana Męczennika, zbudowany w 1708 r., leżący również na Szlaku Architektury Drewnianej. Nieco za kościołem przechodzimy obok domu bł. Achillesa, franciszkanina, męczennika, który, będąc proboszczem na wschodnich terenach dawnej Polski, dobrowolnie dołączył do aresztowanych przez gestapo swoich parafian i po okrutnych torturach został w dniu 19 lipca 1943 r. zamordowany.

Następnie Droga św. Jakuba prowadzi do wsi Sonina, a stamtąd drogą asfaltową do Łańcuta. Na skraju tego miasta znajduje się nowo zbudowany kościół pw. św. Michała Archanioła. Idąc dalej, przekraczamy obwodnicę miasta, przechodzimy wzdłuż ogrodzenia Zamku, dawnej rezydencji Lubomirskich i Potockich, a następnie przez Rynek dochodzimy do kościoła farnego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Pierwszy kościół w Łańcucie zbudowano w połowie XIV wieku. Wtedy też erygowano parafię. Obecna świątynia została zbudowana w 1488 roku z fundacji Pileckich. Była ona kilkakrotnie przebudowywana, wskutek czego posiada elementy neoromańskie i neogotyckie. Jej wystrój zawiera wiele zabytkowych dzieł sztuki. Kościół ten jest sanktuarium maryjnym. W bocznym ołtarzu znajduje się otoczony czcią obraz Matki Bożej Szkaplerznej z 1670 r., będący kopią wizerunku Matki Bożej Piaskowej z Krakowa. Został on ukoronowany w 1992 r. Warto na zakończenie trudu dziennego pielgrzymowania przed tym Wizerunkiem się zatrzymać, wyciszyć i odpocząć. Potem można by jeszcze zejść do podziemi kościoła i zwiedzić kryptę rodową Potockich.

Więcej informacji na temat Podkarpackiej Drogi św. Jakuba można znaleźć na: http://viaregia.podkarpacie.eu/ Kazimierz Bełch

WY JESTEŚCIE SOLĄ ZIEMI

„Trzeba nauczyć się patrzeć na świat stworzony oczyma czystymi i pełnymi zdumienia” 
(Orędzie na Światowy Dzień Turystyki w 2002 r.)

WY JESTEŚCIE SOLĄ ZIEMI

Określenie: „Być solą ziemi” – wskazuje drogę duchowego wysiłku. Metafora soli, zawarta w Piśmie Świętym, oznacza, że chrześcijanie powinni z jednej strony zachowywać osobistą czystość i nieskażoność, a z drugiej wpływać na świat w celu zachowania go od zepsucia. Ta misja chrześcijan jest niezbędna i niezastąpiona, na co wskazuje Jezus w pytaniu retorycznym: „… jeśli sól zwietrzeje, czymże ją posolić?” (Mt 5, 13).   

Trzeba byśmy byli solą ziemi nie tylko w okresie pracy zawodowej czy szkolnej nauki, ale także w czasie dłuższego odpoczynku, jakim są wakacje i urlopy. Czas odpoczynku nie musi być mniej wartościowy od czasu pracy; on również jest wkalkulowany w Bożą  ekonomię zbawienia. Warto tutaj sobie uświadomić, że odpoczynek jest nie tylko uprawnieniem, ale i obowiązkiem. Jak uczy św. Jan Paweł II, „człowiek powinien naśladować Boga zarówno pracując, jak i odpoczywając – skoro Bóg sam zechciał przedstawić mu swoje stwórcze działanie pod postacią pracy i odpoczynku” (enc. Laborem exercens).

Jeżeli chcemy z pożytkiem przeżywać czas wakacji czy urlopu, powinniśmy go dokładnie i ze starannością zaplanować i odpowiednio zorganizować. Urlop należałoby spędzać we wspólnocie całej rodziny dla wzmocnienia więzi między rodzicami i dziećmi. Wspólnotę tę można doraźnie poszerzać o dalszych krewnych i przyjaciół.

W czasie urlopu i wakacji, spędzanych czy to w domu, czy poza nim, nie może zabraknąć różnych form intelektualnego i fizycznego wysiłku. Służy on bowiem podtrzymaniu sił fizycznych i duchowych oraz rozwojowi własnej osobowości.

Wśród form aktywnego odpoczynku godną zalecenia jest turystyka. Do jej uprawiania nie trzeba daleko wyjeżdżać. Znakomicie nadają się do tego tereny naszych Bieszczadów i Pogórza.

Warto też przeznaczyć część wakacji czy urlopu na intensywniejsze pogłębianie życia religijnego. Służy temu celowi corocznie organizowana piesza pielgrzymka na Jasną Górę (4-15 lipca), łącząca element wysiłku fizycznego z religijną formacją. Należałoby również włączyć się w obchód Jubileuszowego Roku Jakubowego; pielgrzymować do Korczowej na uroczystości odpustowe w dniu 25 lipca. Natomiast w dniu 1 sierpnia wczesnym rankiem wyjeżdżamy do Ustrzyk Górnych. Tam będzie formalne otwarcie sezonu turystycznego. Po Mszy św. wyruszymy na szczyt Tarnicy. Po zejściu w dół wspólnie zaplanujemy następne tegoroczne wędrówki.  Zapraszam do włączenia się w nasze plany. Tel. 728 356 441.

Przeżywany w ten sposób czas urlopów i wakacji wzmocni nasze siły fizyczne i duchowe, da wiele radosnych przeżyć i duchowo ubogaci. Nasza duchowa sól nie tylko nie utraci swej wartości, ale nawet nabierze większej mocy. 

Ks. Kazimierz Bełch

SZLAK ŚW. JAKUBA, IV ETAP NIEDZIELNEGO PIELGRZYMOWANIA – 27 CZERWCA 2021

NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE

Jarosław – Przeworsk

Czwarty etap niedzielnego pielgrzymowania odbędzie się w dniu 27 czerwca. Rozpocznie się Mszą św. w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej przy klasztorze oo. Dominikanów w Jarosławiu o godz. 8.00.

Początki kultu Matki Bożej Bolesnej sięgają roku 1381, kiedy to pasterze, szukający bydła w lesie k. Jarosławia, zobaczyli na drzewie Maryję trzymającą zdjęte z krzyża ciało Jezusa.  Na tym miejscu mieszkańcy Jarosławia wybudowali drewnianą kaplicę, w której umieszczono figurę przedstawiającą to objawienie. Gdy kaplica została zniszczona przez Tatarów, wybudowano na jej miejscu, w 1421 roku, kościół murowany gotycki. W roku 1629 kościół ten został przekazany jezuitom, którzy go gruntownie przebudowali w stylu renesansowym oraz wybudowali przy nim kolegium. W la­tach 1698-1713 kościół, wraz z zespołem klasztornym, został ponownie gruntownie przebudowany i powiększony. Wtedy otrzymał obecny, barokowy kształt. Po zniesieniu w roku 1773 zgromadzenia Jezuitów, władze austriackie w 1777 r. przekazały kościół oo. Dominikanom. W okresie od XVII do XIX wieku wnętrze tego kościoła zostało bogato uposażone. Całość zespołu klasztornego otoczono w roku 1760 murem obronnym. W 1966 r. kościół uzyskał tytuł bazyliki mniejszej. Figura Matki Bożej Bolesnej, uznana za cudowną w roku 1636, została ukoronowana w 1755 roku. Jest ona umiejscowiona w nastawie ołtarza głównego. Cenny jest także ołtarz relikwii, znajdujący się w transepcie po prawej stronie, zawierający prawie 200 relikwii świętych i błogosławionych. Pielgrzymów jakubowych szczególnie interesuje polichromia na filarze południowym nawy głównej, przedstawiająca św. Jakuba w stroju pielgrzymim i z należnymi atrybutami. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu jest szeroko znane i licznie nawiedzane przez pielgrzymów.

Z Jarosławia szlak jakubowy zmierza w kierunku południowo-zachodnim i południowym, w przeważającej części drogami gruntowymi, do Cieszacina Wielkiego. W Cieszacinie szlak jakubowy zmienia orientację na zachodnią, w kierunku Przeworska, i biegnie z dala od ruchliwych szos, przeważnie polnymi drogami. Do miasta wkracza od strony południowo-wschodniej.

Przeworsk w XVI wieku był włączony w potężny system fortyfikacyjny celem obrony przed przewidywaną inwazją Tatarów. Znaczącym elementem tego systemu obronnego był kościół i klasztor oo. Bernardynów. Ufundował je w 1461 r. właściciel Jarosławia i Przeworska, Rafał z Tarnowa, marszałek wielki koronny. Mając charakter obronny, klasztor już w 1498 roku odparł najazd tatarsko-wołoski. Wewnętrzny wystrój świątyni zawiera dzieła zarówno gotyckie, barokowe, jak i renesansowe. Cennym świadectwem przeszłości jest odkryta zabytkowa polichromia z XV wieku. W klasztorze zaś na uwagę zasługuje zwłaszcza gotycka XV-wieczna polichromia stacji Drogi Krzyżowej. Kościół klasztorny jest obecnie także kościołem parafialnym. Parafię erygowano tu w 1971 r., jej terytorium wydzielono z parafii farnej.

Od klasztoru szlak jakubowy prowadzi przez Rynek do kościoła farnego, czyli do Bazyliki Kolegiackiej pw. Ducha Świętego, która jest jednym z najcenniejszych zabytków gotyckich Podkarpacia.

Więcej informacji na temat Podkarpackiej Drogi św. Jakuba można znaleźć na: www.viaregia.pokarpacie.eu

ks. Kazimierz Bełch

DIAMENTOWY JUBILEUSZ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. PROF. KAZIEMIERZA BEŁCHA

W sobotę 12 czerwca 2021 r. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca Maryi. i św. Stanisława Kostki w Grodzisku k. Strzyżowa Mszy Świętej odpustowej połączonej z jubileuszem 60-lecia święceń kapłańskich przewodniczył ks. prof. Kazimierz Bełch pochodzący z pobliskiej Zawadki.

Ksiądz Profesor Mszę Świętą sprawował w wyjątkowym oryginalnym ornacie przygotowanym przez Koło Przewodników przy Oddziale PTTK w Rzeszowie, który specjalnie na tą uroczystość przywiózł przewodnik beskidzki Pan Marian Buda.

Dostojnemu Jubilatowi Księdzu Kazimierzowi, niestrudzonemu Pielgrzymowi życzymy obfitości Łask Bożych, sił i zdrowia, ofiarując Komunię Świętą i modlitwę.

Turystycznym dopełnieniem jubileuszu będzie między innymi planowana na 1 sierpnia 2021 r. Msza Święta w kościele parafialnym w Ustrzykach Górnych, a potem wyprawa do Krzyża na Tarnicy (szczegóły wkrótce). ZAPRASZAMY.

SZLAK ŚW. JAKUBA, III ETAP NIEDZIELNEGO PIELGRZYMOWANIA – 6 CZERWCA 2021

NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE
Tuligłowy – Jarosław

Trzeci etap niedzielnego pielgrzymowania odbędzie się w dniu 6 czerwca. Rozpocznie się Mszą św. w sanktuarium Maryi Niepokalanej w Tuligłowach o godz. 7.00. Po Mszy św. pielgrzymi spożywają śniadanie przygotowane przez P. Annę Stec z parafianami.

Z Tuligłów szlak św. Jakuba prowadzi do Rokietnicy. Znajduje się tam kościół św. Mikołaja i NMP z XV–XVI wieku. Przechowywane są w nim relikwie św. Walentego, dawnego patrona parafii. Warto tam zobaczyć także zabytkowy dwór i spichlerz, otoczone XIX-wiecznym parkiem krajobrazowym. Z Rokietnicy szlak prowadzi drogą polną do Boratyna, gdzie oprócz nawiedzenia kościoła parafialnego, warto zwiedzić zespół pałacowo-parkowy z XVIII wieku. W pobliżu można zobaczyć     klasycystyczną kaplicę z końca XVIII wieku w formie greckiej świątyni. Z Boratyna przechodzimy do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Chłopicach.

Kult Matki Bożej w Chłopicach tradycja łączy z Jej objawieniem się ok. 1490 roku Mikołajowi Korniaktosowi, kupcowi poszukującemu w lesie zaginionych koni. W miejscu objawienia zbudowano kaplicę. Pierwsze wzmianki o szerzącym się kulcie Matki Bożej i otrzymanych łaskach pochodzą z 1506 roku. Kościół parafialny, modrzewiowy, został zbudowany w 1784 r. Posiada on oryginalny, XVIII-wieczny wystrój wnętrza oraz rokokową polichromię o cechach bizantyjskich. Umieszczono w nim, w głównym ołtarzu, obraz Matki Bożej Pocieszenia, pochodzący z pierwszej połowy XVII wieku, a uznany za cudowny w 1760 roku. Parafię w Chłopicach erygowano w 1786 r. pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Na zewnątrz kościoła znajduje się kaplica Nawiedzenia NMP z 1761 r. Jej polichromia przedstawia wydarzenia związane z kultem Matki Bożej.

Oryginalny obraz Matki Bożej Pocieszenia, niestety, został skradziony w 1992 r. Jego kopię wykonał artysta malarz Emil Polit z Rzeszowa. Poświęcił ją abp Józef Michalik w 1995 r. Zmienił się więc obraz, ale nie Matka Boża. Toteż Jej kult w nowym wizerunku nadal się rozwija.

Z Chłopic Droga św. Jakuba zmierza przez lasy i pola do wsi Kidałowice, a następnie do granic Jarosławia na tzw. Widnej Górze. Potem schodzi w dół do miasteczka akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, gdzie w budynku biblioteki znajduje się punkt informacji Camino de Santiago. W centrum Jarosławia jest wiele cennych zabytków kultury, toteż szlak prowadzi dalej ulicą Grunwaldzką i Grodzką do Rynku, gdzie można oglądnąć zabytkowe kamienice i nawiedzić  dwa, niedawno koronowane, sanktuaria maryjne. Pierwsze z nich znajduje się na Rynku w cerkwi greckokatolickiej. W świątyni tej jest czczona od 1747 r., pochodząca z pierwszej połowy XVII wieku, ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwana Bramą Miłosierdzia. Została ona ukoronowana w 1996 r. za pozwoleniem i błogosławieństwem papieża św. Jana Pawła II. Ikona ta, na prośbę Papieża Franciszka, została na początku grudnia 2015 r. chwilowo przewieziona do Rzymu na otwarcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Drugie sanktuarium mieści się w Kolegiacie Bożego Ciała. Szczególnym kultem cieszy się tam kopia obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore (Bazyliki Matki Bożej Większej). Ta jarosławska kopia w 2007 roku otrzymała tytuł Matki Bożej Królowej Rodzin. Została ona ukoronowana w 2014 roku. Z Kolegiaty szlak prowadzi przez miasto w kierunku zachodnim do bazyliki, będącej sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, i do klasztoru oo. Dominikanów.

Więcej informacji na temat Podkarpackiej Drogi św. Jakuba można znaleźć na: www.viaregia.pokarpacie.eu                                                      

Ks. Kazimierz Bełch

SZLAK ŚW. JAKUBA, II ETAP NIEDZIELNEGO PIELGRZYMOWANIA – 9 MAJA Przemyśl – Tuligłowy

Archikatedra w Przemyślu
Fort IX Brunner
Sanktuarium w Tuligłowach

Typowe pielgrzymowanie Drogami św. Jakuba ma charakter indywidualny i odbywa się samotnie lub w kilkuosobowych grupkach; można je rozpoczynać i kończyć w dowolnym czasie i miejscu. Obok niego Bractwo św. Jakuba w Przeworsku organizuje w wybrane niedziele wspólne przejścia określonych odcinków trasy, zwane niedzielnym pielgrzymowaniem. Na Podkarpaciu zainicjowano je w 2012 roku. Od tej pory jest ono corocznie realizowane. Obejmuje się nim całą podkarpacką trasę św. Jakuba, od Medyki do Pilzna. Trasa ta jest podzielona na dziewięć dziennych etapów.

Drugi etap tegorocznego niedzielnego pielgrzymowania odbędzie się w dniu 9 maja. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 7.00 w przemyskiej bazylice archikatedralnej. Z centrum Przemyśla szlak jakubowy wiedzie na Winną Górę, przechodzi obok pozostałości XIX Fortu pierścienia wewnętrznego Winna Góra.

Nieco dalej, obok kościoła pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara, znajduje się obelisk Pax Vobis z wyrytym nań wezwaniem do pamięci i modlitwy za poległych ze wszystkich narodów, którzy na tej ziemi podczas licznych wojen, zwłaszcza walk o Twierdzę Przemyśl 1914/1915, oddali swoje życie. Dalej szlak biegnie drogą grzbietową przez Lipowicę obok pozostałości XVIII Fortu pierścienia wewnętrznego, a następnie, przed Ujkowicami, obok Fortu IX Brunner, wchodzącego w skład pierścienia zewnętrznego Twierdzy.

Przez Ujkowice szlak jakubowy prowadzi polną drogą do prawosławnego monasteru na przeciwległym końcu tejże wsi. Potem przez las przedziera się do wsi Maćkowice, a przez następny las do Woli Rokietnickiej, skąd do bliskich już Tuligłów można dojść różnymi ścieżkami. W Tuligłowach, w dolnej części wsi, zachowały się obwarowania obronne z XVII wieku, na których w ostatnich latach ustawiono wysoki krzyż, a przy pielgrzymim szlaku  postawiono dużą figurę św. Jakuba Apostoła.

Tuligłowy jednak najbardziej są znane jako sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej. Cudowny obraz NMP według tradycji przynieśli do Tuligłów w drugiej połowie XIV wieku mieszkańcy Podola ze wsi Kudrenice, którzy uciekając przed Tatarami aż tutaj, w tym małym jarze między pagórkami, „przytulili” swoje głowy i zostali na stałe. Stąd wywodzi się nazwa zaludnionej przez nich wsi. Omodlony obraz, który przynieśli z sobą, zawiesili na topoli i tam schodzili się na wspólne nabożeństwa. Na miejscu tej topoli dziedzic Rudołowic i Tuligłów, Mikołaj Mzurowski, w 1393 r. ufundował pierwszy drewniany kościół i w nim, w głównym ołtarzu, umieszczono obraz Matki Bożej Niepokalanej, przy którym modlący się ludzie doznawali szczególnych łask. Gdy w 1624 r. pierwszy kościół został zniszczony przez Tatarów, niezwłocznie przystąpiono do budowy nowego, obszerniejszego drewnianego kościoła, którą ukończono w 1629 r. W XVIII wieku rozwijający się kult Matki Bożej i coraz większy napływ pielgrzymów spowodowały konieczność budowy kolejnej, większej świątyni. Nowy, murowany kościół wraz z przylegającym klasztorkiem, który stoi do dziś, ukończono w 1770 r. Staranie o koronację łaskami słynącego obrazu Matki Bożej rozpoczął biskup Wacław Sierakowski w 1744 r. Dokonał jej jednak dopiero biskup Józef Sebastian Pelczar w 1909 r. Na koronację przybyło prawie sto tysięcy pielgrzymów. W 2009 r. uroczyście obchodzono stulecie koronacji.

Maryja w cudownym wizerunku Tuligłowskim przez sześć wieków i nadal rozlewa na swych czcicieli wiele łask, chroniąc ich w niebezpieczeństwach i wskazując drogę do swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Więcej informacji na temat Podkarpackiej Drogi św. Jakuba można znaleźć na: www.viaregia.pokarpacie.eu

ks. Kazimierz Bełch