Dzień Papieski w górach – 20.X.2019 r.

„Pragnę z całego serca, aby turystyka była zawsze sposobnością do owocnych spotkań: do spotkania z Bogiem, który w stworzeniu i w dziełach ludzkich ukazuje nam swoją Miłość i Opatrzność; do spotkania z sobą samym, w postawie milczącej refleksji i wsłuchania się w głos własnego wnętrza; do spotkania z innymi, które pozwoli budować zgodne współistnienie między ludźmi i narodami.”

– orędzie św. Jana Pawła II na XXI Światowy Dzień Turystyki (27.IX.2000)