Komunikat o Licencjach

Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej oraz Duszpasterstwo Turystyczne Diecezji Rzeszowskiej informuje wszystkich Uczestników ostatnich szkleń dotyczących uzyskania Licencji do oprowadzania po obiektach sakralnych, że dopiero 23 maja ostatni zainteresowani dosłali swoje zdjęcia.

Drugi krok, to czasochłonna obróbka komputerowa przygotowująca do druku oraz ostateczna konsultacja kształtu Licencji w Zespole Ks. Bp. Krzysztofa Zadarko w dniu 17 czerwca 2019 r., tak by posiadała cechy uniwersalne dla wszystkich diecezji w Polsce, a w końcu wybranie odpowiedniej firmy wykonawczej. To wszystko powoduje, że licencje mogą być gotowe najwcześniej na przełomie czerwca i lipca.

Streszczenie szkoleń, sposób i miejsce odbioru Licencji będą podane w następnym komunikacie.

Z modlitwą i serdecznym pozdrowieniem
Ks. Przemysław Dudek, Ks. Piotr Bartnik

W POSZUKIWANIU PIĘKNA MAJOWEJ PRZYRODY

Miesiąc maj w przyrodzie jawi się jako kobierzec wielobarwnych kwiatów. Toteż zawsze był z radością oczekiwany i przeżywany, o czym świadczą staropolskie przysłowia: „W maju jak w raju”; „Boże daj, Boże daj, aby wiecznie trwał nam maj” (Nowa Księga Przysłów Polskich, t. II).

Rozkwit życia w przyrodzie nie tylko zachwyca, ale czyni nas młodszymi. I pobudza do wyruszenia w drogę, by przeżyć wspaniałą przygodę spotkania z pięknem. Pomocą do rozczytania się w tym pięknie niech nam posłuży List św. Jana Pawła II do młodzieży całego świata. Papież w nim pisze m.in., „iż obcując z przyrodą przyjmujemy w siebie, w nasze ludzkie bytowanie, samą tajemnicę stworzenia, która odsłania się przed nami niesłychanym bogactwem i różnorodnością istnień widzialnych, a równocześnie wciąż zaprasza w stronę tego, co ukryte, co niewidzialne”. Następnie dodaje, że „przyroda jest dana człowiekowi również jako przedmiot podziwu i kontemplacji, jako wielkie zwierciadło świata. Odbija się w nim przymierze Stwórcy ze swoim stworzeniem, którego centrum od początku znajduje się w człowieku, stworzonym wprost na obraz swego Stwórcy”. Św. Jan Paweł II porównuje przyrodę do księgi, pisząc: „Dobrze jest człowiekowi czytać w tej księdze przedziwnej, jaką jest «księga przyrody» szeroko otwarta dla każdego”. W zakończeniu tej tematyki Papież wyraża swoje życzenie i zachętę: „życzę Wam, Młodym, aby wasze wzrastanie w latach i w mądrości dokonywało się przez obcowanie z przyrodą. Miejcie na to czas! Nie żałujcie go! Podejmijcie również trud i wysiłek, jaki to obcowanie niesie z sobą, zwłaszcza gdy pragniemy docierać do rejonów szczególnie eksponowanych [wysokogórskich]. Ten trud jest twórczy, stanowi on zarazem element zdrowego odpoczynku, który jest Wam potrzebny, na równi ze studiami i pracą” (nr 14).

Poczujmy się wszyscy, także osoby w wieku emerytalnym, adresatami tego pięknego listu naszego Wielkiego Rodaka. Wszak nasze wzrastanie w sferze duchowej nie kończy się z przejściem na emeryturę, ale trwa, a nawet intensyfikuje się w wieku podeszłym. Miejmy zatem czas na spotkania z przyrodą. One nie tylko pozwolą nam wypocząć, ale mogą także wielorako ubogacić.

Duszpasterstwo turystyczne zachęca do majowych wędrówek w świat przyrody. Warto je sobie organizować w małych, rodzinnych czy przyjacielskich kręgach. Duszpasterstwo proponuje również udział w większych grupach, odgórnie organizowanych przez różne instytucje. Między innymi zaleca pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba, mianowicie:

  • w niedzielę 12 maja przejście drugiego etapu Podkarpackiej Drogi św. Jakuba z Przemyśla do Tuligłów. Etap ten rozpocznie się Mszą św. w przemyskiej archikatedrze o godz. 7.00.
  • w dniach 18-19 maja dwa etapy na Małopolskiej Drodze św. Jakuba: z Krakowa do Ojcowa (18 V) i z Ojcowa do Olkusza (19 V). Zgłoszenia należy kierować na e-mail: przeworsk@gmail.pl albo telefonicznie pod nr: 727 591 466.

ks. Kazimierz Bełch

RZESZÓW – Licencja do oprowadzania po obiektach sakralnych

P.T.
Drodzy Przewodnicy Turystyczni,
Piloci wycieczek, Organizatorzy turystyki grupowej i wszyscy miłośnicy turystyki,

Duszpasterstwo Turystyczne Archidiecezji Przemyskiej oraz Diecezji Rzeszowskiej zaprasza zainteresowanych na szkolenie „LICENCJA DO OPROWADZANIA PO OBIEKTACH SAKRALNYCH”, które rozpocznie się

27 kwietnia 2019 r.,  o godz. 9:00

u Bernardynów w Rzeszowie – Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej,

ul. Sokoła 8.

ZAPRASZAMY 🙂